KONSEP PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

TRANSFORMASI SEKOLAH TS25 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.  Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)…

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM SK CHARUK PUTING 2021

DASAR PERLAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM
Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah (kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah.” 
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai “Kegiatan Kumpulan”. 
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94, Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi takrif Kokurikulum

CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID SK CHARUK PUTING 2021

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya muridberfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuandan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dankebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan. OBJEKTIF Memahami konsep dan peranan seta bidang tugasPengurusan Hal Ehwal Murid. Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yangdapat membantu kecemerlangan…

CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM SK CHARUK PUTING 2021

PENGURUSAN KURIKULUMPengenalan :         Unit Kurikulum SK Charuk Puting bertujuan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani berteraskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK.Selaras dengan itu, FPK telah dijadikan garis panduan untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran di SK Charuk Puting.          Diharap agar maklumat ini dapat memberikan serba sedikit penerangan dan panduan mengenai Unit…

Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah

Sesi PdPR disambung selama 25 hari lagi berikutkan situasi semasa COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Kanan (Pendidikan), Datuk Dr Radzi Jidin. Lanjutan PdPR ini akan bermula 13 dan 14 Jun mengikut kumpulan negeri masing-masing. Pembukaan sekolah pada 13 Jun membabitkan negeri kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala…