INISIATIF PDPR MELALUI PERTANDINGAN

Melalui perancangan jangka pendek, Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) di bawah Pengurusan Hal Ehwal Murid, dengan kerjasama Unit Kurikulum telah memulakan langkah memastikan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di rumah (PDPR) menarik lebih ramai murid untuk menyertainya. PDPR PKP 3.0 dilaksanakan ekoran penularan wabak Covid 19 berikutan kes positif berada pada tahap paling tinggi sejak pandemik…

OBJEKTIF DAN MATLAMAT PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH [TS25]

OBJEKTIF PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) Mengaplikasi konsep dan AMALAN PdPc TERBAIK. MEMBANGUNKAN KEPAKARAN DALAMAN melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Membangunkan PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN dengan mengutamakan kemenjadian murid. MATLAMAT PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat…

PROGRAM KESEDARAN TS25 SK CHARUK PUTING

  1   NAMA PROGRAM / AKTIVITI   PROGRAM KESEDARAN TS25   2   OBJEKTIF Memberi kefahaman kepada warga sekolah tentang konsep pelaksanaan dan tindakan yang perlu diambil untuk menjayakan Program TS25.   3   TARIKH    10 Jun 2021 (Khamis) ; 10.00 pagi   4   TEMPAT   Google Meet   5   URUS…