PEMANTAPAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH

Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) hendaklah dimantapkan serta dipertingkatkan kecekapannya di pelbagai peringkat institusi pendidikan, iaitu di JPN, PPB/PPD, dan sekolah khususnya. Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Kanan (HEM) hendaklah memikul tanggungjawab melaksanakan sistem Pengurusan Hal Ehwal Murid yang berkesan serta mempunyai rekod murid yang sentiasa dikemaskini. Antara pemantapan yang perlu dilaksanakan ialah: 1) PEMANTAPAN…

DASAR PENGURUSAN DISIPLIN [HAL EHWAL MURID]

Ponteng SekolahMurid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan tidak membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.Guru Kelas hendaklah menandakan “0” dalam BJKM kelas (sila rujuk Nota 4.1 (c)Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut: Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala/ Tidak Berterusan Amaran I 3 hari berturut-turut…