FUNGSI DAN PERANAN PANITIA MATAPELAJARAN

ASAS PENUBUHAN PANITIA MATA PELAJARAN

Pekeliling SPI Bil 4/986 menyatakan panitia mata pelajaran ialah:

 • guru- guru yang terlibat dalam mengajar mata pelajaran yang sama
 • guru-guru perlu bekerjasama dan saling membantu dan berkongsi fikiran,pengalaman dan kepakaran
 • medan untuk guru-guru mencari masalah pembelajaran,motivasi,sikap dan tabiat belajar murid.

Untuk membantu pihak sekolah melaksanakan kurikulum dengan sokongan sistem Panitia Mata Pelajaran yang efektif, satu surat pekeliling ikhtisas (KP (BS)8591/Jld.ll/(44),13hb Mac 1986) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menjelaskan dengan lanjut fungsi dan peranan panitia mata pelajaran di sekolah. Dengan adanya garis panduan ini, diharapkan panitia- panitia yang diwujudkan di sekolah akan dapat berfungsi atas landasan yang kukuh dan menjayakan pelaksanaan kurikulum dengan sempurna di sekolah.

TUJUAN PENUBUHAN PANITIA

 • Membaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
 • Berusaha mendapatkan strategi mengajar yang inovatif dan yang boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan pelajar terhadap pembelajaran
 • Membaiki prestasi murid dalam peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan berpandukan strategi yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah
 • Mewujudkan semangat bekerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan atau kelas akademik

TUGAS DAN PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN

 1. Memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini untuk kegunaan ahli panitia.
 2. Menyediakan serta menyelaraskan Rancangan Pelajaran Tahunan mengikut Penggal Persekolahan.
 3. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan pembelajaran pelajar dan kegunaan guru-guru dan untuk dibekalkan di Pusat Sumber Sekolah.
 4. Menyelaras soalan ujian dan penilaian bagi setiap kelas.
 5. Mengkaji dan menganalisis keputusan ujian dan penilaian Panitia mata pelajaran bagi semua murid dalam tiap-tiap ujian dan penilaian , mengambil langkah-langkah serta melaksanakan strategi-strategi mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.
 6. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala serta selaras dengan takwim sekolah. Mengadakan perjumpaan Ad-Hoc jika perlu.
 7. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat ahli-ahli Panitia mata pelajaran secara formal atau tidak formal untuk merancang dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut.
 8. Bertukar- tukar pengalaman atau pengetahuan baru yang diperolehi dengan ahli-ahli yang lain setelah mengikuti kursus, mesyuarat atau taklimat.
 9. Menjana minat ahli-ahli Panitia Mata Pelajaran supaya mengadakan penyelidikan pembangunan ( R&D).
 10. Mewujudkan kerjasama efektif dengan persatuan akademik dari sekolah lain dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

MESYUARAT PANITIA PELAJARAN

Perkara- perkara yang perlu dibincangkan dalam Panitia Mata Pelajaran:

 1. Menentukan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini.
 2. Menyelaraskan format penulisan Rancangan Pengajaran Harian.
 3. Mengkaji keberkesanan dan kelemahan buku teks.
 4. Mencadangkan buku-buku rujukan, bahan- bahan kurikulum dan bahan bantu mengajar.
 5. Penyelarasan ujian dan penilaian serta intervensi.
 6. Mengkaji punca kelemahan pelajar dan cara mengatasinya serta tindakan pembetulan yang perlu dilakukan.
 7. Membincangkan keperluan mengadakan latihan dalaman, bengkel atau taklimat yang sesuai.
 8. Membincangkan teguran dan cadangan daripada Pengetua/Guru Besar,GPK, Ketua Bidang,PPD,JPN serta lain-lain yang berkaitan.
 9. Memaklumkan kepada ahli tentang arahan -arahan terbaru serta mengambil respon serta merta terhadap mana-mana Surat Pekeliling atau arahan -arahan jabatan.
 10. Mengkaji dan menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ,bahan mata pelajaran di dalam bilik darjah.
 11. Menilai keberkesanan program-program yang telah dilaksanakan serta membincangkan pelan tindakan dan persediaan bagi program-program yang belum dilaksanakan.

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

 1. Mengetuai Panitia Mata Pelajaran.
 2. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
 3. Melantik Setiausaha Panitia dalam kalangan Ahli Panitia.
 4. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia .
 5. Merancang aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran.
 6. Memastikan minit mesyuarat disediakan dan disampaikan kepada Pengetua/Guru Besar, GPK, dan AJK Panitia.
 7. Memastikan kesemua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan sempurna.
 8. Menjadi fasilitator di antara Ahli Panitia dengan semua pihak yang lain tentang hal yang berkaitan dengan mata pelajaran .
 9. Memberikan perhatian kepada semua keputusan ujian dan peperiksaan mata pelajaran untuk menjamin pencapaian pelajar.

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA

 1. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada semua ahli panitia dan para jemputan yang lain.
 2. Menyediakan segala agenda mesyuarat setelah berunding dengan Ketua Panitia.
 3. Menyediakan minit mesyuarat panitia dengan segera.
 4. Menyediakan salinan minit mesyuarat kepada AJK Panitia dan pihak sekolah.
 5. Menyediakan rekod-rekod pengurusan dan perjalanan panitia serta fail-fail panitia.
 6. Menyimpan dokumen -dokumen dan maklumat – maklumat yang berkaitan.
 7. Mengemaskini fail – fail bagi tahun -tahun semasa seperti ditetapkan.
 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK PANITIA

 1. Menghadiri dan menyertai mesyuarat Panitia.
 2. Menyetujui cadangan-cadangan yang dirancang dalam mesyuarat Panitia.
 3. Menjalankan aktiviti-aktiviti atau progran yang dirancang sebaik mungkin.
 4. Memberi perhatian dan membuat analisa/post mortem ujian dan peperiksaan yang telah dijalankan bagi mengkaji kekuatan dan kelemahan yang ada.
 5. Membuat aktiviti pemulihan dan pengayaan bagi setiap murid lemah.
 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diamanahkan.
 7. Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan.
 8. Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan BBM dan bilik-bilik khas.
 9. Membantu menguruskan bank-bank soalan.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s