PROGRAM MINDA SIHAT

PELAKSANAAN PROGRAM MINDA SIHAT DI SEKOLAH DALAM KEBIASAAN BAHARU Program Minda Sihat Dalam Kebiasaan Baharu merupakan projek yang melibatkan intervensi Unit Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah yang dilaksanakan bagi memugarkan emosi murid kesan daripada penularan pandemik Covid19 atau krisis yang sedang berlaku. Program ini menggunakan moto ‘MINDA SIHAT: EMOSI TERJAGA, KEHIDUPAN SEJAHTERA’ bagi meningkatkan kesedaran…

DASAR KEBAJIKAN MURID [HAL EHWAL MURID]

11.0 DASAR KEBAJIKAN MURID 11.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid mesti merujuk kepada data Sistem Maklumat Murid (SMM) yang sentiasa dikemaskini. 11.2 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)a) Memastikan semua murid mendapatkan buku teks yang mencukupi selewat-lewatnya hari pertama sesi baru persekolahan. b) Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku Teks (Ruj: K/P.BT.8945/Jld.28(24) – 17Mac…