DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN [HAL EHWAL MURID]

12.1 Rekod Kesihatan Murid a) Guru Kelas mestilah memastikan setiap muridnya mempunyai Buku Rekod Kesihatan. b) Buku Rekod Kesihatan ini selalunya diperolehi sewaktu murid berada di sekolah rendah lagi. Ia akan dibawa dan diteruskan penggunaannya sehinggalah ke sekolah menengah. c) Jika Guru Kelas mendapati muridnya tidak mempunyai atau kehilangan buku tersebut, murid boleh mendapatkanya daripada…

KENYATAAN MEDIA: PEMAKLUMAN MENGENAI SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MURID KELAS PEPERIKSAAN DI NEGERI YANG BERALIH KE FASA 2 PELAN PEMULIHAN NEGARA

KENYATAAN MEDIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PEMAKLUMAN MENGENAI SESI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN BAGI MURID KELAS PEPERIKSAAN DI NEGERIYANG BERALIH KE FASA 2 PELAN PEMULIHAN NEGARA Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merujuk pengumumanYB Menteri Kanan Pertahanan pada 3 Julai 2021 berkaitan peralihan keFasa 2 Pelan Pemulihan Negara (PPN) bagi negeri Perlis, Perak,Kelantan, Terengganu dan Pahang berkuat kuasa mulai 5…

KONSEP 6C DALAM PENGAJARAN ABAD KE 21 [PAK21]

Kita sering kali mendengar konsep 4C dalam Pembelajaran Abad ke-21. Namun, adakah anda pernah mendengar penekanan 6C dalam Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21). 6C merujuk kepada enam kemahiran yang perlu diterapkan dalam diri murid oleh guru-guru melalui proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) sama ada di dalam mahupun di luar bilik darjah. Sehubungan dengan itu, kemahiran 6C…