KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN

Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelola dan menggunakan teknik, isi pelajaran, dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran. 1. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri / Inquiry Based Learning Satu bentuk pembelajaran aktif yang dimulakan dengan menggunakan soalan, masalah atau senario 2. Pembelajaran Masteri / Mastery Learning Suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua…

APLIKASI PEMBELAJARAN MENARIK UNTUK PdPR

Sejak pandemik Covid-19 telah melanda di negara kita, pelbagai pembaharuan yang perlu kita lalui terutama dari segi sektor pendidikan. Murid-murid dan guru terpaksa bersedia melaksanakan pembelajaran secara online. Oleh kerana situasi ini, pelbagai aplikasi pembelajaran online yang boleh digunakan oleh guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran online memandangkan pandemik COVID-19 masih belum pulih. Aplikasi pembelajaran online ini mampu…

DASAR KESELAMATAN SEKOLAH [HAL EHWAL MURID]

13.1 Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan ). 13.2 Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan sekolah dari jam 6.30 pagi hingga tamat sesi persekolahan. 13.3 Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful. 13.4 Setiap aktiviti yang dilaksanakan diluar kawasan…