PROMOSI MINDA SIHAT DALAM PERUBAHAN TINGKAHLAKU DAN EMOSI

Promosi Minda Sihat adalah satu strategi yang penting dalam pelaksanaan Program Minda Sihat di sekolah, khususnya bagi meningkatkan pengetahuan umum dan kemahiran daya tindak kumpulan sasar mengenai kesejahteraan diri dan kesihatan mental. Kempen Cara Hidup Sihat yang bertemakan ‘Sihat Sepanjang Hayat’ telah mula dilaksanakan pada tahun 2003, bertujuan memupuk kesejahteraan diri dan membina kesihatan mental…