MOTTO SEKOLAH

Murid-murid, guru-guru dan semua warga sekolah Sekolah Kebangsaan  Charuk Puting   akan menjadikan kehidupan yang sentiasa berusaha dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara dan  merealisasikan visi, misi dan objektif sekolah

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH KEBANGSAAN CHARUK PUTING MENJADI SEKOLAH TERBILANG DI DAERAH TEMERLOH MENJELANG TAHUN 2023 MISI MEMASTIKAN PENINGKATAN KUALITI KECEMERLANGAN AKADEMIK DENGAN MEMPERKASA MODAL INSAN SECARA BERTERUSAN BERKONSEPKAN PEMUAFAKATAN, KETERLIBATAN SERTA KEKITAAN (CPO)