PdPR BERKESAN

Dalam menyampaikan pdpr kepada murid,pelbagai kaedah boleh dilakukan oleh guru samada melalui pdpr atas talian ataupun pdpr luar talian.Pemilihan kaedah yang sesuai kepada murid penting bagi mendapatkan pdpr yg berkesan seterusnya menarik perhatian dan minat murid untuk mengikuti kelas pdpr mereka. Guru boleh mencuba pelbagai kaedah berkesan mengikut kesesuaian murid mereka. Sebagai contoh kaedah atas…