SISTEM PELAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (SPdPR)

Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (SPdPR) merupakan satu aplikasi pengurusan pelaporan PdPR secara dalam talian yang dibangunkan bagi mengumpul maklumat pelaksanaan PdPR, pemantauan, pelaporan dan pelaksanaan tindak susul di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM.

KENYATAAN MEDIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PEMAKLUMAN MENGENAI SESI PERSEKOLAHAN

Mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 sertaperbincangan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) danMajlis Keselamatan Negara (MKN), Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) ingin memaklumkan bahawa sesi persekolahan secaraPengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) akan diteruskansehingga 31 Ogos 2021. Ketetapan ini terpakai kepada semua sekolahkerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan institusipendidikan yang berdaftar dengan KPM. KPM sentiasa bekerjasama…

KOLEKSI BAHAN VIDEO PDPC TAHUN 6

Guru umpama arkitek sosial yang mempunyai agenda melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri, berilmu dan bertakwa. Dalam proses membina agenda negara ini, guru seharusnya berjiwa besar dan mampan kerana tugas ini adalah kompleks dan mencabar warga guru. Salah satu tugas berat yang perlu dipikul oleh guru adalah meningkatkan keberkesanan…