TATACARA DISIPLIN MURID PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959

Sekolah bukanlah sebagai badan pengajar sahaja. Institusi ini mempunyai tujuan mendidik dalam erti kata yang lebih luas. Murid-murid sepatutnya mendapat bukan sahaja pengetahuan dan kebolehan intelektual yang diuji melalui peperiksaan, tetapi juga kebolehan intelektual, mutu moral dan sosial secara amnya, yang tidak diuji secara formal. PIHAK BERKUASA DISIPLIN Peraturan 4, dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah)…