MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) DI SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID

MMI ialah singkatan daripada tiga rangkai kata, iaitu Melindungi Masa Instruksional. Masa Intruksional ialah masa sebenar yang digunakan untuk pelaksanaan PdP yang berkesan tanpa sebarang gangguan. Melindungi masa instruksional amat kritikal dan perlu dirancang untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung di sekolah dan murid dapat belajar dengan baik dan berkesan. Penggunaan masa instruksional yang berkesan akan…