Aplikasi Online

Senarai Laman Web Aplikasi KPM

Sila klik pada imej.

APLIKASI PENGKALAN DATA MURID
APLIKASI E-PANGKAT
APLIKASI MODUL PENGURUSAN SEKOLAH [EMiS]
APLIKASI MODUL PENGURUSAN GURU [ E-OPERASI ]
SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH [SAPS]
SISTEM PENDAFTARAN TAHUN SATU

SISTEM APLIKASI EgHrmis2.0
APLIKASI MODUL PENGURUSAN GURU [E-PRESTASI]

SISTEM PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN DAN KOKURIKULUM [PAJSK]
DIGITAL EDUCATIONAL LEARNING
INITIATIVE MALAYSIA [DELIMA]