PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Apa Itu PBD? Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ialah sebuah pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif; sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap Standard Pembelajaran…

Eid Mubarak 1444H/2023M

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolaniy rahimahullah berkata:“Menampakkan kegembiraan pada hari raya termasuk syiar agama.” [Fathul Bari (2/443)] Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1444H. تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحكل عام وانتم بالخير. May Allah not make us the slaves of Ramadan, but instead the slaves of al-Rahman, that our worship does not stop when Ramadan ends!…

INTRUMEN KECERDASAN PELBAGAI DALAM UJIAN PSIKOMETRIK.

Teori Kecerdasan Pelbagai telah dikemukakan oleh Howard Gardner (1993, 1999). Beliau mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Manakala, Smith & Smith (2002), telah menambahkan satu lagi kecerdasan iaitu eksistensial dan menjadikannya sembilan. Gardner telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimewa,…

APA ITU ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.  Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan ketrampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.  Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: 1. Bahasa– penggunaan bahasa pengantar yang…