KOLEKSI BAHAN CETAKAN PDPC

Bahan Cetakan

Koleksi cetakan PDPC dihasilkan oleh guru-guru SK Charuk Puting bagi memnuhi keperluan PDPC dan juga PdPR. Merangkumi pelbagai bahan mengikut Tahun dan Matapelajaran.