CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM SK CHARUK PUTING 2021

DASAR PERLAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM
Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah (kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah.” 
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai “Kegiatan Kumpulan”. 
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94, Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi takrif Kokurikulum

CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM SK CHARUK PUTING 2021

PENGURUSAN KURIKULUMPengenalan :         Unit Kurikulum SK Charuk Puting bertujuan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani berteraskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK.Selaras dengan itu, FPK telah dijadikan garis panduan untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran di SK Charuk Puting.          Diharap agar maklumat ini dapat memberikan serba sedikit penerangan dan panduan mengenai Unit…