VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH KEBANGSAAN CHARUK PUTING MENJADI SEKOLAH TERBILANG DI DAERAH TEMERLOH MENJELANG TAHUN 2023 MISI MEMASTIKAN PENINGKATAN KUALITI KECEMERLANGAN AKADEMIK DENGAN MEMPERKASA MODAL INSAN SECARA BERTERUSAN BERKONSEPKAN PEMUAFAKATAN, KETERLIBATAN SERTA KEKITAAN (CPO)

DASAR KESELAMATAN SEKOLAH [HAL EHWAL MURID]

13.1 Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan ). 13.2 Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan sekolah dari jam 6.30 pagi hingga tamat sesi persekolahan. 13.3 Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful. 13.4 Setiap aktiviti yang dilaksanakan diluar kawasan…

PAJSK DAN 4 OBJEKTIF UTAMA

PAJSK merupakan singkatan kepada Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan, dan Kokurikulum. Ianya adalah penilaian yang dilakukan di sekolah untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan pada murid. Selain itu, ianya juga adalah untuk penilaian  penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. PAJSK ini telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai pelengkap kepada sistem…

DASAR PENGURUSAN DISIPLIN [HAL EHWAL MURID]

Ponteng SekolahMurid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan tidak membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.Guru Kelas hendaklah menandakan “0” dalam BJKM kelas (sila rujuk Nota 4.1 (c)Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut: Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala/ Tidak Berterusan Amaran I 3 hari berturut-turut…

DASAR PENGURUSAN MURID [HAL EHWAL MURID]

4.0   DASAR PENGURUSAN KELAS Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulan pertama persekolahan (Januari).Menandakan BJKM pada setiap hari persekolahan sebelum pukul 8.00 pagi. Sila ambil perhatian terhadap murid yang datang lewat dan murid ponteng sekolah. Murid yang datang lewat dikira sebagai hadir. Bagaimana pun, sekolah perlu menyediakan rekod nama, kelas, masa tiba…