ADAB MURID KEPADA GURU

Beberapa adab yang selayaknya dimiliki penuntut ilmu ketika menimba ilmu kepada gurunya: 1. Memuliakan guru 2. Mendoakan kebaikan 3. Rendah diri kepada guru 4. Mencontohi akhlaknya

BERKATA YANG BAIK ATAU DIAM

Sabda Nabi SAW: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ Maksudnya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka katalah perkataan yang baik atau diam.”

KELUARGA DAN SEKOLAH: PENGARUH KEMEROSOTAN DISIPLIN MURID DAN PERANAN

Disiplin memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan sahsiah setiap murid. Ia adalah salah satu komponen penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tatatertib, tatasusila, keadaan, akhlak dan kesopanan. Mengikut Kamus Dewan, disiplin bererti latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh kepada tatatertib. Foucault (1977), menyatakan disiplin merupakan satu bentuk…

TATACARA DISIPLIN MURID PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959

Sekolah bukanlah sebagai badan pengajar sahaja. Institusi ini mempunyai tujuan mendidik dalam erti kata yang lebih luas. Murid-murid sepatutnya mendapat bukan sahaja pengetahuan dan kebolehan intelektual yang diuji melalui peperiksaan, tetapi juga kebolehan intelektual, mutu moral dan sosial secara amnya, yang tidak diuji secara formal. PIHAK BERKUASA DISIPLIN Peraturan 4, dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah)…