KESIHATAN MENTAL DAN DIRI MELALUI SARINGAN MINDA SIHAT

Guru Bimbingan Kaunseling (GBK) Sekolah Rendah, menggunakan saringan minda sihat seperti berikut: 1. Senarai Semak Keperluan Murid 2. Saringan Whooley PHQ-2 3. Saringan Pengurusan Emosi Saringan Minda Sihat melalui Sistem e-Perkhidmatan Kaunseling Murid (SePKM) dilaman sesawang http://sepkm.com/msihat/ atau secara luar talian (manual) bagi murid yang tiada kemudahan peranti dan akses internet, mengikut kemampuan dan kreativiti…

PROMOSI MINDA SIHAT DALAM PERUBAHAN TINGKAHLAKU DAN EMOSI

Promosi Minda Sihat adalah satu strategi yang penting dalam pelaksanaan Program Minda Sihat di sekolah, khususnya bagi meningkatkan pengetahuan umum dan kemahiran daya tindak kumpulan sasar mengenai kesejahteraan diri dan kesihatan mental. Kempen Cara Hidup Sihat yang bertemakan ‘Sihat Sepanjang Hayat’ telah mula dilaksanakan pada tahun 2003, bertujuan memupuk kesejahteraan diri dan membina kesihatan mental…

DASAR KESELAMATAN SEKOLAH [HAL EHWAL MURID]

13.1 Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan ). 13.2 Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan sekolah dari jam 6.30 pagi hingga tamat sesi persekolahan. 13.3 Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful. 13.4 Setiap aktiviti yang dilaksanakan diluar kawasan…