INTRUMEN KECERDASAN PELBAGAI DALAM UJIAN PSIKOMETRIK.

Teori Kecerdasan Pelbagai telah dikemukakan oleh Howard Gardner (1993, 1999). Beliau mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Manakala, Smith & Smith (2002), telah menambahkan satu lagi kecerdasan iaitu eksistensial dan menjadikannya sembilan. Gardner telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimewa,…

LIMA DOMAIN KECERDASAN EMOSI (EQ)

Goleman mengenalpasti lima domain kecerdasan emosi (EQ) iaitu kesedaran emosi kendiri, pengurusan emosi kendiri, motivasi diri, empati dan kemahiran sosial. 1) KESEDARAN EMOSI KENDIRIKesedaran emosi kendiri adalah kunci EQ kerana penilaian dilakukan secara realistik pada kebolehan dan keyakinan diri yang dimiliki oleh individu. Kesedaran emosi kendiri dapat didefinasikan sebagai kebolehan mengenalpasti, mengetahui dan mengiktiraf emosi…

NORMA BAHARU DI SEKOLAH

🏫 NORMA BAHARU DI SEKOLAH 🏫 ▶️ S- saringan kesihatan ▶️ E- etika batuk ▶️ K- kerap cuci tangan ▶️ O- orientasi norma baharu ▶️ L- lakukan pembersihan ▶️ A- amalkan penjarakan sosial ▶️ H- hand sanitizer digunakan

7 KHASIAT PISANG PADA ANAK ANDA

🌟 Sumber tenaga yang baik 🌟 Sumber kalium 🌟 Melancarkan pencernaan 🌟 Mengandungi antioksidan dan pelbagai vitamin 🌟 Meningkatkan kesihatan jantung 🌟 Mencegah asma 🌟 Menghindarkan stres

KESIHATAN MENTAL DAN DIRI MELALUI SARINGAN MINDA SIHAT

Guru Bimbingan Kaunseling (GBK) Sekolah Rendah, menggunakan saringan minda sihat seperti berikut: 1. Senarai Semak Keperluan Murid 2. Saringan Whooley PHQ-2 3. Saringan Pengurusan Emosi Saringan Minda Sihat melalui Sistem e-Perkhidmatan Kaunseling Murid (SePKM) dilaman sesawang http://sepkm.com/msihat/ atau secara luar talian (manual) bagi murid yang tiada kemudahan peranti dan akses internet, mengikut kemampuan dan kreativiti…