OBJEKTIF DAN MATLAMAT PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH [TS25]

OBJEKTIF PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) Mengaplikasi konsep dan AMALAN PdPc TERBAIK. MEMBANGUNKAN KEPAKARAN DALAMAN melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Membangunkan PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN dengan mengutamakan kemenjadian murid. MATLAMAT PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat…

PROGRAM KESEDARAN TS25 SK CHARUK PUTING

  1   NAMA PROGRAM / AKTIVITI   PROGRAM KESEDARAN TS25   2   OBJEKTIF Memberi kefahaman kepada warga sekolah tentang konsep pelaksanaan dan tindakan yang perlu diambil untuk menjayakan Program TS25.   3   TARIKH    10 Jun 2021 (Khamis) ; 10.00 pagi   4   TEMPAT   Google Meet   5   URUS…

KONSEP PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

TRANSFORMASI SEKOLAH TS25 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.  Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)…