CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM SK CHARUK PUTING 2021

PENGURUSAN KURIKULUM
Pengenalan :
         Unit Kurikulum SK Charuk Puting bertujuan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani berteraskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK.Selaras dengan itu, FPK telah dijadikan garis panduan untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran di SK Charuk Puting.
          Diharap agar maklumat ini dapat memberikan serba sedikit penerangan dan panduan mengenai Unit Kurikulum SK Charuk Puting.

Visi :          “ Pendidikan Cemerlang “

Misi :          Melaksanakan pendidikan berkualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi Negara Malaysia.

Matlamat :
          Berusaha melaksanakan FPK dalam kelas untuk melahirkan insan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketrampilan dan sejahtera melalui proses pendidikan KBSR.
Objektif :
i.                Merancang dan menyelaras semua aktiviti sekolah
ii.              Mencari jalan penyelesaian terhadap sebarang kelemahan dan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran
iii.            Menjalankan pelbagai alternatif bagi menyelesaikan masalah pencapaian murid

Tugas dan Fungsi:
i.                Bertanggungjawab merancang dan menyelaras aktiviti kurikulum sekolah
ii.              Membincangkan kelemahan dan kekuatan dalam pengajaran dan pembelajaran
iii.            Menganalisis prestasi pencapaian murid bagi semua mata pelajaran
iv.            Menganalisis setiap kelemahan murid bagi semua mata pelajaran
v.              Mengadakan program khusus bagi murid-murid yang lemah dan cemerlang dalam pencapaian akademiknya
vi.            Memastikan semua panitia mata pelajaran berfungsi dan bergerak
vii.          Sebagai tempat rujukan segala maklumat yang berkaitan dengan kurikulum sekolah

Prosedur Pengurusan :
i.                Mengadakan mesyuarat AJK induk sekurang-kurangnya 4 kali setahun
ii.             Membuat panggilan mesyuarat kepada semua AJK sebelum mengadakan    mesyuarat
iii.           Menyiapkan minit mesyuarat selepas seminggu mesyuarat diadakan
iv.           Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua guru
v.             Menyerahkan minit mesyuarat ke pejabat untuk fail sekolah

PERANAN DAN TUGAS JAWATANKUASA INDUK

GURU BESAR:

i.                Sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
ii.             Mengarahkan mesyuarat diadakan mengikut ketetapan
iii.           Memantau dan memastikan aktiviti program dijalankan seperti yang dirancang
iv.            Mengadakan penilaian atau refleksi terhadap semua aktiviti sekolah


GURU PENOLONG KANAN:

i.                Membantu Guru Besar dalam menjalankan aktiviti program kurikulum sekolah
ii.             Menjalankan tugas-tugas Guru Besar sewaktu ketiadaannya
iii.           Bertanggungjawab secara menyeluruh di atas perjalanan aktiviti program kurikulum sekolah
iv.            Memastikan semua minit mesyuarat jawatankuasa di dalam unit kurikulum diminit dan difailkan mengikut ketetapan

SETIAUSAHA:
i.                Membuat surat-surat panggilan mesyuarat
ii.             Mencatat minit mesyuarat kurikulum
iii.           Mencatat laporan aktiviti kurikulum
iv.            Memastikan fail-fail jawatankuasa kurikulum sentiasa dikemaskini


JAWATANKUASA / KETUA PANITIA:
i.                Bertanggungjawab memberitahu AJK peranan dan agihan tugas mereka
ii.             Bekerjasama dengan AJK bagi memastikan program kurikulum sekolah berjalan lancer
iii.           Pemangkin perjalanan aktiviti panitia di bawah kelolaannya
iv.            Mengemukakan segala cadangan/masalah AJK panitianya ke dalam mesyuarat JK kurikulum dan seterusnya mengadakan tindakan susulan

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM SEKOLAH

i.              Mengkaji sukatan pelajaran baru jika ada dan membuat syor-syor terhadap kesesuaiannya
ii.           Mengkaji dan menilai buku-buku teks yang digunakan oleh murid-murid untuk menentukan kesesuaiannya
iii.        Menentukan perjalanan Panitia Mata Pelajaran
iv.          Membincang dan menilai prestasi murid-murid dan mengambil tindakan susulan untuk mengatasinya
v.             Mewujudkan suasana/persekitaran yang sesuai kea rah pengajaran dan pembelajaran
vi.          Membaiki dan meningkatkan mutu pendidikan pengajaran dan pembelajaran
vii.       Meninggikan mutu pencapaian akademik dan prestasi sekolah dalam peperiksaan khususnya UPSR dari segi kuantiti dan kualiti
viii.    Merancang dan mengelola kursus-kursus dalaman untuk semua guru
ix.          Sentiasa mengikuti perkembangan terbaru mengenai kursus-kursus pengajian Kementerian Pendidikan Malaysia
x.             Berusaha menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bantu mengajar bagi PSS serta menggalakkan penggunaannya dengan lebih berkesan
xi.          Penyelarasan peperiksaan dan penilaian
xii.       Penyelarasan latihan murid
xiii.    Memberi sumber rujukan kepada guru-guru mata pelajaran

A. PEPERIKSAAN DALAMAN

i. Menyediakan takwim / jadual peperiksaan
ii. Menyediakan jadual pengawasan / gantian peperiksaan
iii. Menyediakan senarainama guru yang menyediakan soalan dan menanda kertas jawapan setelah dipersetujui oleh guru kanan mata pelajaran

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

Membantu Guru Besar:
–        Menentukan tarikh peperiksaan semester dan ujian bulanan
–        Menentukan tarikh penyerahan kertas ujian
–        Menentukan tarikh penyerahan oleh guru-guru yang memeriksa kertas ujian
–        Menentukan tarikh penyerahan keputusan peperiksaan dan Rekod Profil ke pejabat untuk ditandatangani
–        Menentukan tarikh penyerahan Rekod Profil kepada ibubapa atau penjaga
        –        Memastikan semua kertas soalan disimpan dengan selamat                       –       Bertanggungjawab untuk melicinkan perjalanan peperiksaan                –      Mendapatkan analisa keputusan peperiksaan dan         menyerahkan kepada Guru Besar        –     Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa

B.    PEPERIKSAAN BERPUSAT (UPSR )

i.                Menentukan bilangan calonii.             Menyediakan boring masuk, jumlah yuran serta tarikh akhir penyerahaniii.           Menyedia, menyemak dan memastikan borang kemasukan peperiksaan diisi dengan betuliv.            Menentukan penghantaran borang kemasukan ke Pejabat Pendidikanv.               Menyedia dan melengkapkan keperluan pusat peperiksaan seperti diarahkan oleh Lembaga Peperiksaanvi.            Menentukan borang-borang yang diperlukan oleh ketua pengawas dibekalkan secukupnyavii.          Menyediakan jadual waktu peperiksaan kepada murid dan member taklimat mengenai masa dan mata pelajaranviii.        Mengedarkan keputusan peperiksaan kepada calonix.            Menjadi ketua untuk menganalisa keputusan peperiksaan apabila dikeluarkanx.              Mendapatkan dan menyimpan kertas-kertas soalan peperiksaanxi.            Menjaga stok bahagian peperiksaanxii.          Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASAPUSAT SUMBER SEKOLAH

a.     Pembelian Alat / Bahan:
–        Membuat senarai alat / bahan yang diperlukan oleh semua bahagian
–        Mendapatkan sebut harga barang-barang yang dikehendaki
–        Memesan barang-barang yang telah diluluskan
–        Menerima alat / bahan dan menyemak bilangan serta spesifikasinya
b.     Menyimpan Stok:
–        Memasukkan stok alat / bahan yang diterima
–        Menyediakan buku rekod pinjaman
–        Memastikan alat / bahan yang dikeluarkan dalam keadaan baik dan dikembalikan dalam keadaan baik
–        Menyediakan tempat menyimpan alat / bahan
–        Mengawasi dan menyelenggara keselamatan alat / bahan
–        Membaikpulih alat / bahan yang rosak
c.     Penyediaan Katalog:
–        Menyediakan catalog bagi semua bahan yang ada
–        Menyimpan rekod penggunaan alat / bahan
d.    Penggunaan Radio / TV Pendidikan:
–        Membuat rakaman bagi setiap tajuk yang sesuai
–        Melabel / menjudul dan membuat tajuk setiap siaran yang dirakamkan
–        Menyediakan catalog setiap pita rakaman yang dibuat
–        Menyelaras jadual waktu penggunaan
–        Menyimpan rekod penggunaan alat / bahan
e.     Pengeluaran Alat / Bahan:
–        Member bimbingan kepada guru-guru dan murid-murid berhubung dengan pengeluaran alat / bahan
–        Menyelenggara alat dan perkakas yang digunakan di dalam pengeluaran
–        Merancang dan menyelaras pengeluaran alat / bahan
–        Menilai kesesuaian alat / bahan dengan keperluan sekolah
f.      Pentadbiran:
–        Menguruskan penggunaan bilik media dan bilik kerja
–        Merancang anggaran perbelanjaan tahunan
–        Menyelia, menasihat dan merancang perkhidmatan yang sesuai melalui Perkhidmatan Sebaran Pendidikan
–        Berhubung rapat dengan Bahagian Sebaran Perkhidmatan JPNS dan lain-lain agensi pendidikan berkaitan

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PANITIA MATA PELAJARAN
i.                Menyediakan rancangan mengajar untuk satu tahun berasaskan sukatan pelajaran
ii.              Mengkaji dan menilai buku pilihan yang baru untuk dipilih dan digunakan oleh sekolah
iii.            Mencadangkan buku-buku rujukan, bahan bacaan tambahan dan bahan bantuan mengajar yang sesuai untuk disediakan di Pusat Sumber Sekolah
iv.            Menyelaras aktiviti dan menyediakan sudut-sudut mata pelajaran di dalam bilik darjah serta bertanggungjawab dalam menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran jika ada
v.              Menyelaras soalan-soalan untuk ujian, peperiksaan dan pemeriksaan kertas jawapan murid
vi.            Mengkaji keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan membuat tindakan susulan untuk meningkatkan taraf pencapaian dari semasa ke semasa seperti mengadakan :
a.    Kelas Tambahan
b.     Kelas Bimbingan
c.     Ceramah Motivasi
d.    Bengkel/Teknik menjawab soalan
e.     Kuiz
f.      Bahas dll
vii.          Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan kerja bagi tiap-tiap aliran jika diperlukan
viii.        Mengambil tindakan terhadap setiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran baru dan lain-lain jika ada
ix.            Mengumpul soalan-soalan peperiksaan dalam dan luar sekolah untuk semakan dan rujukan di Pusat Sumber Sekolah
x.              Membuat anggaran perbelanjaan tahunan atas persetujuan pihak sekolah
xi.            Menggubal daan melaksanakan peraturan panitia mata pelajaran
xii.          Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya 4 kali setahun

xiii.        Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s